Pivovary a akcie navštívené členmi nášho klubu v roku 2012

SLOVENSKÉ PIVOVARY NAVŠTÍVENÉ POČAS 11. ZÁHORÁCKEJ PIVNEJ BURZY V JABLONICI

MINIPIVOVAR SANDORF PRIEVALY - 10.11.2012

MINIPIVOVAR SESSLER TRNAVA - 10.11.2012

 

EXKURZIA ČLENOV KLUBU PO BRATISLAVSKÝCH MINIPIVOVAROCH SPOJENÁ S DEGUSTÁCIOU A HODNOTENÍM AKO DEGUSTOVANÝCH PÍV TAK I SAMOTNÝCH MINIPIVOVAROV

PATRÓNSKY PIVOVAR BRATISLAVA - 23.06.2012

ZÁMOCKÝ PIVOVAR BRATISLAVA - 23.06.2012

MEŠTIANSKY PIVOVAR BRATISLAVA - 23.06.2012

STAROSLOVIENSKY PIVOVAR BRATISLAVA - 23.06.2012

RICHTÁR JAKUB BRATISLAVA - 23.06.2012

 

SLOVENSKÉ PIVOVARY NAVŠTÍVENÉ POČAS 11. VÝMENNÉHO STRETNUTIA ZBERATEĽOV V BANSKEJ BYSTRICI

PIVOVAR URPINER BANSKÁ BYSTRICA - 16.06.2012

MINIPIVOVAR PERLA BANSKÁ BYSTRICA - 16.06.2012

MINIPIVOVAR DOBROVAR DOBRÁ NIVA - 16.06.2012

PIVOVAR ERB BANSKÁ ŠTIAVNICA - 16.06.2012