Pivné tácky slovenských pivovarov 2018

Nové pivné tácky vydané slovenskými pivovarmi v roku 2018

- podrobný popis o daných pivných táckach sa bude nachádzať len v "Katalógu pivných tácok slovenských pivovarov 2018 - 2019".

- "pivovary", ktoré nemajú vlastnú technológiu a pivá si nechávajú pod "rôznymi názvami" variť v iných pivovaroch sa nachádzajú v samostatnej sekcii "PRÍLOHA KATALÓGU" na konci tejto strany.

 

Urpiner, Banská Bystrica:

 

            75a                        75b

ERB, Banská Štiavnica:

            12a                        12b                         13a                         13b

            14a                        14b                         15a                         15b

Alžbetka, Bratislava (Založený v r. 2017):

 

             1a                           1b 

Generál, Bratislava (Otvorený v r. 2017):

 

             1a                           1b 

U Ábela, Bratislava:

 

             2a                          2b

Zámocký pivovar, Bratislava:

 

              8a                         8b

Hostinec, Košice:

 

            14a                        14b                         15a                        15b

            16a                        16b

Šemrák, Košice:

 

              3a                         3b

Martins, Martin:

             27a                       27b                        28a                         28b

             29a                       29b                        30a                         30b

             31a                       31b

 

Lanius Trenčín:

            82a                        82b                         83a                        83b