Slovenská asociácia histórie pivovarníctva

Slovenská asociácia histórie pivovarníctva (SAHP) (http://www.sahp.sk) je občianske záujmové združenie, ktoré združuje na Slovensku všetkých záujemcov o históriu pivovarníctva, ale aj zberateľstvo predmetov a suvenírov (etikety, tácky, plechovky, korunkové uzávery, poháre a pod.), ktoré majú súvislosť s pivovarníctvom. Jej členmi sú rôzne kluby zberateľov zo Slovenska, ale aj mnoho individuálnych zberateľov. Hlavným cieľom činnosti SAHP je zhromažďovať a zbierať všetky predmety a údaje o histórii pivovarníctva za účelom ich zachovania, ďalej koordinovať (riadiť) činnosť zberateľských klubov obdobného zamerania a poskytovať potrebnú odbornú a metodickú pomoc všetkým zberateľom a ostatným záujemcom.

Prezidentom Slovenskej asociácie histórie pivovarníctva je Ing. Miloš Nutil.

SAHP vydáva pre svojich členov a aj iných záujemcov vlastný informačný bulletin PIVNÉ HOBBY, ktorý vychádza 4 krát za rok (len v slovenskom jazyku), v ktorom informuje svojich členov o rôznych zberateľských akciách, uverejňuje zaujímavé články o zberateľstve, predstavuje rôznych špičkových zberateľov, prináša rôzne skúsenosti a poznatky, inzeráty, adresy zberateľov a pivovarov, ako aj ďalšie odborné a metodické články na pomoc zberateľom ako aj niektoré informácie z histórie a súčasnosti pivovarníctva. V súčasnej dobe využíva tento bulletin vyše 400 záujemcov zo Slovenska, Českej republiky, ale aj iných krajín.

SAHP bola oficiálne založená k 1.1.1999 a jej sídlom je Martin.


Zdroj: Oficálne stránky SAHP (http://www.sahp.sk)