Klubové schôdze

Klubové schôdze sauskutočňujú v pube EL Paso Novom Meste nad Váhom
v stanovených termínoch od 18.00 hod.

 

Najbližšia schôdza klubu:

31.08.2019  Mimoriadna členská schôdza

 

Výročné schôdze klubu:

14.01.2017  Výročná členská schôdza

23.01.2016  Výročná členská schôdza

10.01.2015  Výročná členská schôdza

11.01.2014  Výročná členská schôdza

12.01.2013  Výročná členská schôdza

10.12.2011  Ustanovujúca schôdza