Klubové oznamy

Najbližšia klubová schôdza:

23.11.2019 - 56. členská schôdza - účasť povinná!

Nadchádzajúce zberateľské stretnutia:

13.10.2019 - Zberateľské stretnutie v Prahe

26.10.2019 - Zberateľské stretnutie v Olomouci

23.11.2019 - Zberateľské stretnutie v Jablonici

07.12.2019 - Zberateľské stretnutie v Brne