Klubové oznamy

Najbližšia klubová schôdza:

12.01.2019 - Výročná členská schôdza
 

Nadchádzajúce zberateľské stretnutia:

26.01.2019 - Zberateľské stretnutie v Prahe

02.02.2019 - Zberateľské stretnutie v Košiciach

09.02.2019 - Zberateľské stretnutie v Olomouci